مختصری از من

اینجاب علاقمند به کار کردن و پیشرفت در حوزه فناوری اطلاعات هستم و انگیزه زیادی برای رشد و یادگیری دارم.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت فناوری اطلاعات
  گرایش کسب و کار الکترونیکی /دانشگاه علم و صنعت ایران
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
  /دانشگاه صنعتی بیرجند

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مدیریت فناوری اطلاعات
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • SPSS
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت فناوری اطلاعات
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com