مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم گردشگری
    گرایش گردشگری
https://.com