مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد حسابداری
  گرایش حسابداری /دانشگاه علامه طباطبایی

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  انجمن حسابرسان داخلی ایران
  مالی و حسابداری/ حسابرس داخلی
 • دی ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی آگاهان و همکاران
  مالی و حسابداری/ حسابرس

  توضیحات: سابقه حسابرسی دو سال در موسسه پاسارگاد تدبیر۹۲_۹۴

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار رایورز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرا پیام
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار مالی فراز
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • اکسل
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک: کانون زبان ایران- fce تهران آکسفورد
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: Icdl
https://.com