مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1392
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش لجستیک و مدیریت زنجیره تامین /دانشگاه امیرکبیر / معدل 17.38
 • 1385 تا 1390
  کارشناسی مهندسب صنایع
  گرایش تولید صنعتی /دانشگاه امیرکبیر / معدل 14.36

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۴
  های وب
  مهندسی صنایع/ کارشناس مسئول امور نمایندگان
 • اردیبهشت ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۲
  های وب
  برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ کارشناس تحقیقات بازار و داده کاوی

نقاط قوت رفتاری

 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی

دانش تخصصی

 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Big Data
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • برنامه نویسی MATLAB
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • زبان PHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • rapid Miner
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IBM SPSS Modeler
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Lingo
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • آلمانی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • داده کاوی (Data Mining)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Big Data
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت و برنامه ریزی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • کنترل پروژه
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com