مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش شبکه های کامپیوتری /دانشگاه علمی و کاربردی انفورماتیک ایران / معدل 15

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پیکسل
  سخت افزار و شبکه/ اپراتور کامپیوتر

  توضیحات: اپراتور، کاربر شبکه. طراح فتوشاپ

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  کارخانه پارسه سازه
  سخت افزار و شبکه/ ادمین شبکه
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پدیسار
  سخت افزار و شبکه/ پشتبان شبکه

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شبکه، پسیو، اکتیو

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSCE2012
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL

ابزار و نرم افزار

 • گرافیک
  60% Complete
  عنوان مدرک: فتوشاپ

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • شبکه و سخت افزار
  60% Complete
  عنوان مدرک: MSCE2012
 • شبکه های کامپیوتری
  80% Complete
  عنوان مدرک: Network+
 • علوم کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL
https://.com