مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش مهندسی معماری /دانشگاه آزاد اسلامی سنندج
 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد معماری
  گرایش مهندسی معماری /دانشگاه آزاد اسلامی سنندچ

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  دفتر فنی مهندسی ایوان
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر معماری
 • مهر ۱۳۹۲ تا اسفند ۱۳۹۴
  دفتر فنی مهندسی گریو
  مهندسی عمران/ معماری/ مهندس ناظر معماری
 • آبان ۱۳۹۱ تا تیر ۱۳۹۳
  شرکت تعاونی ایده روز پیلان غرب سنه
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه کش وطراح
 • مهر ۱۳۹۱ تا هم اکنون
  دانشکده فنی دختران سنندج
  مهندسی عمران/ معماری/ مدرس

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  ارائه مقاله تحت عنوان"ایجاد تعلق کالبدی به فضاهای باز مجتمع های مسکونی با هدف برقراری تعاملات اجتماعی" در کنفرانس بین المللی دانشگاه تهران
 • 1394
  ارائه مقاله تحت عنوان"ایجاد حس تعلق به مدرسه با بهره گیری از نماد ها و نشانه ها" در کنفرانس بین المللی دانشگاه آزاد سنندج
 • 1391
  سابقه 5 سال تدریس در دانشکده فنی دختران سنندج

افتخارات

 • 1394
  داوری مسابقه طراحی ماکت و اسکیس دانشجویان دانشکده فنی دختران سنندج

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • کارآفرینی با رویکرد kab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارآفرینی با رویکرد kab
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArchiCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArchiCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارآفرینی با رویکرد kab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارآفرینی با رویکرد kab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com