مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    کارشناسی ریاضی
    گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com