مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت صنعتی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد تهران مرکز / معدل 15

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  آمایش راه میهن
  مالی و حسابداری/ حسابدار ارشد
 • آبان ۱۳۹۲ تا خرداد ۱۳۹۶
  موسسه حسابرسی پایش گستر حساب
  مالی و حسابداری/ حسابدار و حسابرس

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • تهیه صورت های مالی ، تهیه گزارشات مدیریتی ، تهیه اظهارنامه عملکرد ماده 110 ، تهیه اظهارنامه ارزش افزوده، تهیه صورت معاملات فصلی ماده169، تهیه لیست حقوق و ارسال لیست بیمه و مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • اکسل، رافع7 ، همکاران سیستم، تدبیر، سی اس دی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تهیه صورت های مالی ، تهیه گزارشات مدیریتی ، تهیه اظهارنامه عملکرد ماده 110 ، تهیه اظهارنامه ارزش افزوده، تهیه صورت معاملات فصلی ماده169، تهیه لیست حقوق و ارسال لیست بیمه و مالیات
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com