مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1387 تا 1388
    دیپلم کامپیوتر
    گرایش برنامه نویسی / معدل 14

پیشینه شغلی

  • آبان ۱۳۹۳ تا هم اکنون
    بنیان صنعت اول
    اپراتور تولید
https://.com