مختصری از من

- دارای کارت پایان خدمت
- دارای گواهینامه پایه 3
- دارای گواهینامه international computer driving licence
- دارای مدرک کارشناسی رشته مکانیک


- اشنایی با نرم افزارهای
word - excel - access - internet & outlook - power point - auto cad - hap - coolcalc - carrier - solid works - persian havs

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش تاسیسات /دانشگاه صنعتی مراغه / معدل 16.32
 • 1389 تا 1391
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش تاسیسات /دانشگاه آزاد واحد میانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com