مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش بدون گرایش /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 16.7
https://.com