مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی شیمی
  /دانشگاه صنعتی کرمانشاه

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  H. Rashidi, P. Valeh-e-Sheyda, M. Allahdadi. Performance Analysis of Effluent in ammonia stripping tower of Kermanshah Petrochemical Company from the Standpoint of Reducing Energy Consumption and Waste Water. 9th National Conference on World Environment Day, Tehran-Iran, June 2015.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Aspen Plus
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com