مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1394
  کارشناسی مهندسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 13.42
 • 1387 تا 1388
  دیپلم ریاضی فیزیک
  / معدل 18.25

پروژه ها

 • 1394
  ساختمان بتن ارمه 5 طبقه
  طراح

  توضیحات: پروژه پایانی مقطع لیسانس

 • 1394
  ساختمان اسکلت فلزی 6 طبقه
  طراح

  توضیحات: پروژه پایانی مقطع لیسانس

ابزار و نرم افزار

 • Etabs & Safe
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • C/C++
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com