مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش دولتی /دانشگاه علوم اقتصادی / معدل 16.07

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۹۴ تا اسفند ۱۳۹۴
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ انبارگردانی
 • تیر ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  موسسه حسابداری شایگان-تهران
  مالی و حسابداری/ کارآموز حسابداری

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com