مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم
  گرایش برنامه ریزی منطقه ای /دانشگاه آزاد ملایر / معدل 16
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه دانشگاه آزاد واحد خرم آباد
 • 1388 تا 1392
  کارشناسی مدیریت جهانگردی
  /دانشگاه آزاد خرم آباد

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا شهریور ۱۳۹۴
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ مسئول روابط عمومی
 • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۴
  اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان
  روابط عمومی/ محتوا و رسانه/ کارشناس رروابط عمومی

  توضیحات: انجام امور روابط عمومی از جمله تهیه و تنظیم خبر، تهیه عکس و فیلم، گزارش عملکرد، اخبار وبسایت ، سامانه اس ام اس، تابلو روان، همایش و ...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مربیگری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوچرخه سواری
 • داوری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوچرخه سواری
 • خبرنویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: خبرنویسی در روابط عمومی
 • هنر خوب نوشتن درروابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: روابط عمومی
دانش تخصصی
 • مربیگری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوچرخه سواری
 • داوری
  60% Complete
  عنوان مدرک: دوچرخه سواری
 • خبرنویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: خبرنویسی در روابط عمومی
 • هنر خوب نوشتن درروابط عمومی
  80% Complete
  عنوان مدرک: روابط عمومی
https://.com