مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  کارشناسی برق
  گرایش الكترونيك /دانشگاه ازاد گرمسار

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا فروردین ۱۳۹۲
  شركت نپتا
  مهندسی برق/ مدير توليد

  توضیحات: توليد اين هشدار دهنده با سطح استاندارد بين المللي

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • زبان انگليسي
 • تدريس اهنگسازي پيشرفته

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com