مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1388
  کارشناسی زیست شناسی مولکولی
  گرایش ژنتیک /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 16

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۸۹ تا فروردین ۱۳۹۵
  آزمایشگاه پاتوبیولوژی غدیر خم
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: مسلط به تمام بخش های آزمایشگاهی- هماتولوژی- بیوشیمی- میکروبیولوژی- سرولوژی- هورمون- بخش مولکولی و PCR - بخش پیوند

 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۸۹
  بیمارستان شریعتی-بیونانوتکنولوژی
  پزشکی درمانی/پرستاری// کارشناس آزمایشگاه

  توضیحات: استخراج DNA و RNA -
  انجام تست های PCR به صورت کیفی و کمی -
  انجام تست های بخش هورمون

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1388
  انجام کارهای تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیونانوتکنولوژی بیمارستان شریعتی بررسی آماری کیس های MI در بیمارستان های مدرس-میلاد-لبافی نژاد
 • 1388
  مرکز تحقیقات بیمارستان شریعتی - بررسی جامه آماری دیابتیک

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فعالیت های ورزشی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دستگاه ها و تجهیزات آزمایشگاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کامپیوتر
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com