مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه آزاد / معدل 1705

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۲ تا مرداد ۱۳۹۵
  ایران خودرو
  کارشناس

افتخارات

 • 1392
  فارغ التحصیلی موسسه زبان سفیر

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • در زمینه هنری در طراحی و نقاشی فعالیت دارم
 • در زمینه ورزشی در شنا و یوگا فعالیت دارم.

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مربی گری
  100% Complete
  عنوان مدرک: شنا

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: موسسه سفیر
دانش تخصصی
 • مربی گری
  100% Complete
  عنوان مدرک: شنا
https://.com