مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه ازاد / معدل 17.62

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۵ تا هم اکنون
  شرکت خدمات حفاری همای آسیا کیش
  مالی و حسابداری/ حسابدار
 • بهمن ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۵
  شرکت تولیدی مهتاب بافت واقف
  مالی و حسابداری/ رئیس حسابداری
 • خرداد ۱۳۹۰ تا بهمن ۱۳۹۳
  شرکت لبنی دامداران
  مالی و حسابداری/ حسابدار و سرپرست فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری و مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری و مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com