مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1390
  کارشناسی ارشد حسابداری
  /دانشگاه ازاد / معدل 17.62

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  شرکت لبنی دامداران -شرکت لبنی ماناک- شرکت مهتاب بافت
  مالی و حسابداری/ سرپرست مالی و فروش

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • حسابداری و مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد

ابزار و نرم افزار

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری و مالی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی ارشد
https://.com