مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1393
    کارشناسی عمران
    گرایش ساختمان /دانشگاه آزاد / معدل 15.5

زبان

  • انگلیسی
    80% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com