مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد حقوق
  گرایش خانواده /دانشگاه امام صادق / معدل 19

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  دادسرای سرپرستی تهران
  حقوق/ کارشناس
 • فروردین ۱۳۹۳ تا بهمن ۱۳۹۳
  دانشگاه امام صادق
  کارشناس فراوری و تولید

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com