مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی شهرسازی
  /دانشگاه امین فولادشهر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله تحت عنوان تاثیر سیستم پردازش شهری clio بر تعاملات اجتماعی در شهر هوشمند اجتماعی.... اولین همایش ملی شهر هوشمند مقاله تحت عنوان بررسی تأثیر حس تعلق در بافت محلی با تأثیر بر مشارکت اجتماعی نمونه موردی محله جلفا اصفهان.... در دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری مقاله تحت عنوان بررسی مؤلفه های پایداری اجتماعی و تأثیر مشارکت اجتماعی در افزایش آن _ نمونه موردی محله شهشهان اصفهان....در دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پژوهش و مقاله نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار autocad نرم افزار skh up. نرم افزار 3d max.
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پژوهش و مقاله نویسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com