مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی شهرسازی
  /دانشگاه امین فولادشهر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1396
  تدوین پایان نامه تحت عنوان : تحلیلی بر فضاهای شهری مردم گریز و روش های تبدیل آن ها به فضای شهری مردم گرا
 • 1395
  مقاله تحت عنوان بررسی تأثیر حس تعلق در بافت محلی با تأثیر بر مشارکت اجتماعی نمونه موردی محله جلفا اصفهان.... در دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
 • 1395
  مقاله تحت عنوان بررسی مؤلفه های پایداری اجتماعی و تأثیر مشارکت اجتماعی در افزایش آن _ نمونه موردی محله شهشهان اصفهان....در دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
 • 1395
  مقاله تحت عنوان تاثیر سیستم پردازش شهری clio بر تعاملات اجتماعی در شهر هوشمند اجتماعی.... اولین همایش ملی شهر هوشمند

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • پژوهش و مقاله نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار autocad
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار skh up
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار 3d max
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار gis
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پژوهش و مقاله نویسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com