مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه پیامنورملایر / معدل 13.58

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت پخش کتاب خرم
  بازاریابی و فروش/ بازاریاب

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • شنا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
دانش تخصصی
 • مهندسی کامپیوتر- نرم افزار
  80% Complete
  عنوان مدرک: کارشناسی
https://.com