مختصری از من

من با توجه به روحیه خود انگیزشی، کار گروهی قوی و علاقه بسیار زیادم به امور تحلیل گری مالی مایل هستم در موفقیت بیشتر مجموعه شما سهیم باشم.
علاوه بر اینکه در انجام امور مالی متخصص می باشم به "کوچینگ موفقیت" و تحقق اهداف از طریق قدرت ذهن نیز مشغول می باشم.
علاقه زیادی به توسعه شخصیتی خودم و اعضاء جامعه در جهت تعالی و تجربه حس خرسندی درونی شان دارم.
بر این باور هستم که هر شخص و یا سازمانی توانایی های فراوان بالقوه ای دارد که ممکن است کشف نکرده باشد و در صورت کشف این توانایی ها و رد شدن از موانع درونی و به تبع آن موانع بیرونی موفقیتهای چشمگیری نصیب اشخاص و سازمان ها می شود.

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم اقتصادی
  گرایش توسعه و برنامه ریزی /دانشگاه الزهرا / معدل 18

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۴
  اندیشه نگار دوران
  مالی و حسابداری/ مدیر اجرایی و مالی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • تدریس دروس اقتصاد خرد و کلان و آمار

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • حسابداری مالی - همکاران سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Financial Management (مدیریت مالی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com