مختصری از من

۱- با sql سرور تا حدودی کار کردم
۲- با نرم افزار packet tracer کار کردم
۳- با virtual machine کار کردم
۴- یکسری پیاده سازی مجازی شبکه انجام دادم
۵- کارهای گرافیکی نظیر فتوشاپ ..بلد هستم
۶- طراحی سایت با asp.net تا حدودی انجام دادم

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه تربیت دبیر دختران شریعتی

پروژه ها

 • 1395
  پیاده سازی یک شبکه کوچک در packet tracer
 • 1392
  پیاده سازی vpn در ماشین مجازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • Cisco Packet Tracer
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft SQL Server
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • Virtual machine
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Photoshop
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Asp.net
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com