مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد MBA
  گرایش عمومی /دانشگاه صنعتی شریف
 • 1391 تا 1395
  کارشناسی فیزیک
  /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 16.5

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۴
  دانشگاه صنعتی امیرکبیر
  مسئول دفتر/ دبیر شورای صنفی
 • فروردین ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمارستان محک
  منابع انسانی و آموزش/ مربی

افتخارات

 • 1395
  جز 6نفر اول ورودی در مقطع کارشناسی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MSP
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com