مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مواد
  گرایش متالورژی صنعتی /دانشگاه صنعتی اصفهان / معدل 14

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com