مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی چهره پردازی
  گرایش گریم ماسک /دانشگاه فرهنگ و هنر حکیم / معدل 16

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • عربی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com