مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1389 تا 1395
    کارشناسی مهندسی صنایع
    /دانشگاه دانشگاه صنعتی شریف / معدل 14.84
https://.com