مختصری از من

بزرگترین ویژگی بارز من قابلیت انعطاف پذیری و توان رهبری در شرایط دشوار است . بسیار به کار تیمی علاقه دارم و در زمینه ی سخنرانی در جمع و مذاکره توان مند هستم .

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی معماری
  گرایش معماری /دانشگاه کمال الملک / معدل 17

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۲ تا بهمن ۱۳۹۲
  دفتر فنی مهندسی آلفا
  مهندسی عمران/ معماری/ نقشه کش ساختمان

  توضیحات: انجام نقشه کشی چندین ساختمان با نرم افزار و انجام انواع پروژه های دستی معماری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • طراحی معماری
  80% Complete
  عنوان مدرک: رویت و آتو کد

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com