مختصری از من

پیشینه شغلی

  • مرداد ۱۳۹۴ تا بهمن ۱۳۹۴
    روشنای امید
    مشاور اجتماعی

    توضیحات: سابقه ی 5 سال فعالیت اجتماعی در زمینه های مختلف.

https://.com