مختصری از من

با توجه به علاقه به کار تیمی و گروهی و روحیه زودجوش و معاشرتی و انعطاف پذیری در شرایط کاری علاقمند به همکاری با شما هستم.

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی
  گرایش بازاریابی /دانشگاه حکیم جرجانی / معدل 18.32
 • 1384 تا 1389
  کارشناسی علوم اجتماعی
  گرایش پژوهشگری /دانشگاه الزهرا (س) / معدل 14.3

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  مقاله بررسی ظرفیت های توسعه ای استان گلستان با تأکید بر آمایش سرزمین چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه علوم گردشگری و توسعه منطقه ای با تأکید بر استان گلستان مقاله جایگاه امنیت در گردشگری شهرهای ساحلی چاپ شده در مجموعه مقالات همایش ملی جایگاه علوم گردشگری و توسعه منطقه ای با تأکید بر استان گلستان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • هتلداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: میزآرایی هتل
 • هتلداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتاقداری هتل
 • هتلداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تشریفات مجالس

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Windows
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • هتلداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: میزآرایی هتل
 • هتلداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: اتاقداری هتل
 • هتلداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: مدیریت تشریفات مجالس
https://.com