مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1383 تا 1388
  کارشناسی مهندسی نساجی
  گرایش تکنولوژی نساجی /دانشگاه صنعتی امیر کبیر

نقاط قوت رفتاری

 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • رهبری

دانش تخصصی

 • روانشناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • روانشناسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com