مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی
  گرایش مطالعات آب و خاک /دانشگاه هرمزگان / معدل 17.58
 • 1387 تا 1391
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش محیط زیست /دانشگاه شیراز / معدل 15.53

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  مقاله علمی پژوهشی با عنوان مدل سازی مناطق مستعد آلودگی نفتی در سواحل شهرستان بندرعباس با استفاده از مدل های ELECTRE-I و AHP - مجله محیط شناسی دانشگاه تهران
 • 1395
  مقاله در حال آماده ISI با موضوع مکان یابی مناطق حساس به آلودگی نفتی در سواحل شهرستان بندرعباس با استفاده از مدل های TOPSIS و Index Overlay در GIS

افتخارات

 • 1394
  پایان نامه کارشناسی ارشد با عنوان تحلیل مکانی حساسیت سواحل به آلودگی نفتی با استفاده از مدل الکتره (مطالعه موردی: سواحل شهرستان بندرعباس)

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه یک از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه دو از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایان دوره آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE Management Systems Internal audit
 • مدل‌سازی پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکان یابی با استفاده از مدل های GIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • پردازش تصاویر ماهواره ای(ENVI)
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • IDRISI
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Arc view
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Access
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SketchUp
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google Earth
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • EARDAS
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه یک از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: درجه دو از سازمان فنی حرفه ای کشور
 • GIS
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه پایان دوره آموزشی از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
 • HSE
  60% Complete
  عنوان مدرک: HSE Management Systems Internal audit
 • مدل‌سازی پایگاه داده
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • AHP
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مکان یابی با استفاده از مدل های GIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com