مختصری از من

به عنوان شخصی که علاقه در زمینه کار تیمی و همچنین امور دفتری دارم مایل به همکاری با شما می باشم.دارای روحیه کار تیمی میباشم.همچنین در زمینه ی کار با برنامه های کامپیوتری و تایپ مهارت هایی دارم که امیدوارم مورد قبول شما باشد.
با تشکر

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1391
  کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
  گرایش چوب و کاغذ /دانشگاه آزاد اسلامی،واحد کرج / معدل 14.9

پیشینه شغلی

 • اردیبهشت ۱۳۹۴ تا خرداد ۱۳۹۵
  شرکت غیر رسمی
  مسئول دفتر/ ایده پرداز تبلیغات و همچنین امور دفتری

  توضیحات: شکل گیری کلی شرکت.ولی به دلیل رکود کاری از کار انصراف داده و در حال حاظر شاغل نمی باشم

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Excel,Microsoft word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: icdl از مجتمع فنی تهران

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com