مختصری از من

5 سال سابقه مفید و فعال

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1395
  کارشناسی صنایع
  گرایش تولید /دانشگاه استانبول و دانشگاه آزاد کرج / معدل 14.05

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۰ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت مینامکث
  مهندسی صنایع/ کارمند

  توضیحات: اجرا و پیاده سازی در قالب CMMS در ارگان هایی چون پتروشیمی - برج میلاد - راه آهن جمهوری اسلامی ایران-شرکت مهتاب سیر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  آموزشگاه نیکوروش-شرکت مینامکث

پروژه ها

 • 1392
  یکپارچه سازی
  کارشناس

  توضیحات: پتروشیمی شازند-برج میلاد- راه آهن

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • کار گروهی و پیاده سازی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Project Management (مدیریت پروژه)
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مدیریت پروژه های نرم افزاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com