مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی مهندسی کامپیوتر
  گرایش نرم افزار /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

پروژه ها

 • 1395
  بازسازی و اصلاح شبکه دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
  عضو تیم اجرایی
 • 1395
  ایجاد بستر برای فعالیت دانشجویان دانشکده فنی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
  ناظر کل.. مشاور عالی.. مدیریت روابط عمومی.. مدیریت منابع انسانی..

  توضیحات: عضو هیأت مدیره ی باشگاه کامپیوتر...
  مدیریت روابط عمومی باشگاه کامپیوتر...
  ناظر کل باشگاه کامپیوتر ...
  مشاور عالی باشگاه کامپیوتر...
  مدیریت تیم طراحی...
  مدیر منابع انسانی باشگاه کامپیوتر (با جذب 80 عضو فعال و 450 مخاطب مستقیم)...

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • دان یک جودو...
 • حضور در دو سال متوالی لیگ آینده سازان جودو...
 • رتبه سوم تیمی مسابقات کشوری بسیج...

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • رهبری

دانش تخصصی

 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Visual Studio Ultimate
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Eclipse IDE
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Atom
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • + Network
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Linux I
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • Java
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Python
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com