مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
  گرایش مدیریت سیستم و بهره وری /دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب / معدل 17.5

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  فناپ (میدکو)
  / تحلیلگر سیستم

  توضیحات: تحلیلگر سیستم منابع انسانی

 • دی ۱۳۹۳ تا شهریور ۱۳۹۴
  پرسین ویزن
  مهندسی صنایع/ تحلیلگر کسب و کار سازمانی
 • مهر ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  Awitel
  مهندسی صنایع/ کارشناس پروژه

پروژه ها

 • FANRP
  تحلیلگر کسب و کار سیستم منابع انسانی

نقاط قوت رفتاری

 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی فرآیندهای جداسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مستندسازی و گزارش‌نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر سیستمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • BPMN
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Yaoqiang BPMN Editor
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Bizagi BPMS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft CRM
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برنامه ریزی و کنترل پروژه
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیل سیستمها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تجزیه و تحلیل شغل (Job Analysis)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی فرآیندهای جداسازی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اصول مدیریت
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت منابع انسانی (HRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت رتباط با مشتری (CRM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت کسب و کار (MBA)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مفاهیم استراتژی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Business Strategy (استراتژی کسب و کار)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهارت های جست و جو (Search)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت فرآیند‌های کسب‌و‌کار (BPM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • توانایی مستندسازی و گزارش‌نویسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تفکر سیستمی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com