مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1384 تا 1387
  فوق دیپلم مکانیک
  گرایش نقشه کشی صنعتی /دانشگاه آزاد ابهر

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۴
  شرکت نصب، راه اندازی، تعمیر و سرویس آسانسور
  کارگر

پروژه ها

 • 1388
  ثبت اختراع
  مخترع

  توضیحات: اختراع دستگاه شکل دهنده مفتول به هر شکل دلخواه
  اختراع، با همکاری دوستان

دانش تخصصی

 • رایانه کار ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • کارور PLC درجه 2
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • نقشه کشی صنعتی درجه 1
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • کارور SOLID WORKS
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • نقشه خوان صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • مهارت های کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه از موسسه کار و تامین اجتماعی
 • امداد و کمک های اولیه عمومی پایه
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از سازمان امداد و نجات هلال احمر
 • برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری و فرزکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • CATIA
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • Solidworks
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • simatic manager step 7 siemens
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • ترکی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • رایانه کار ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • اتوماسیون اداری
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • کارور PLC درجه 2
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • نقشه کشی صنعتی درجه 1
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • کارور SOLID WORKS
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • نقشه کش و طراح صنعتی با CATIA
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • نقشه خوان صنعتی
  80% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه مهارت آموزش فنی و حرفه ای
 • مهارت های کسب و کار
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهی نامه از موسسه کار و تامین اجتماعی
 • امداد و کمک های اولیه عمومی پایه
  60% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه از سازمان امداد و نجات هلال احمر
 • برق
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • الکترونیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • تاسیسات
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • تراشکاری و فرزکاری
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com