مختصری از من

با توجه به مسئولیت پذیری و تهعدی که نسبت به پذیرش و انجام کار دارم، میتوانم به خوبی وظایف سپرده شده را انجام دهم. همچنین در راستای بهبود کار و اهداف سازمان سعی در یادگیری و توسعه مهارت های کاری خواهم داشت.

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد مدیریت
  گرایش مالی /دانشگاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
 • 1393 تا 1395
  کارشناسی مدیریت
  گرایش بازرگانی /دانشگاه موسسه آموزش عالی بصیرآبیک
 • 1391 تا 1393
  فوق دیپلم برق
  گرایش تاسیسات الکتریکی /دانشگاه دانشکده فنی انقلاب اسلامی

پیشینه شغلی

 • خرداد ۱۳۹۶ تا هم اکنون
  موسسه حسابرسی اگاه اندیشان خردمند
  مالی و حسابداری/ حسابرس
 • اسفند ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۶
  سازمان حسابرسی
  مالی و حسابداری/ انبار گردانی

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com