مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1395
    کارشناسی ارشد علوم اقتصادى
    گرایش علوم اقتصادى /دانشگاه تهران جنوب

زبان

  • انگلیسی
    60% Complete
    عنوان مدرک: گذراندن دوره در آموزشگاه tacc وفاقد مدرك.
https://.com