مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی(EMBA)
  گرایش استراتژیک /دانشگاه علوم تحقیقات خوزستان / معدل 17.33
 • 1386 تا 1390
  کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات IT
  گرایش IT /دانشگاه پیام نور / معدل 17.58

دانش تخصصی

 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک: روش تحقیق، آمار و آشنایی با نرم افزار تحلیل داده SPSS
 • Lisrel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک: روش تحقیق، آمار و آشنایی با نرم افزار تحلیل داده SPSS
 • Lisrel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • MS Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Strategic management (مدیریت استراتژیک)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Marketing and sales (فروش و بازاریابی)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Visual Basic
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدل تعالی سازمان (EFQM)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com