مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه غیر انتفائی ناصر خسرو / معدل 16
 • 1387 تا 1389
  فوق دیپلم حسابداری
  گرایش مالی /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  ارتباطات مبین نت
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی همکارن سیستم
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com