مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1388
  دیپلم مکانیک
  گرایش تاسیسات / معدل 13.79

پیشینه شغلی

 • آذر ۱۳۹۴ تا تیر ۱۳۹۵
  تاکسیرانی
  راننده تاکسی
 • خرداد ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  جهاد کشاورزی
  راننده
 • اسفند ۱۳۸۹ تا اسفند ۱۳۹۳
  نیروی انتظامی
  راننده
https://.com