مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1395
  کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه
  گرایش عمران،صنایع چندبخشی /دانشگاه پیام نور پردیس

پیشینه شغلی

 • شهریور ۱۳۹۵ تا آبان ۱۳۹۵
  فروشگاه مبلمان اداری
  مسئول دفتر/ منشی فروش
 • تیر ۱۳۹۴ تا مرداد ۱۳۹۵
  شرکت توسعه فن آوری آرمانگرایان
  مسئول دفتر/ منشی و مسئول دفتر

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  عضو انجمن علمی و پژوهشی مهندسی مدیریت پروژه انجام Seo سایت انجمن. www.atespma.com

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار MSP
  60% Complete
  عنوان مدرک: مجتمع فنی تهران
 • نرم افزار بیمه (ListDisk)
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • قوانین و مقررات بیمه
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار حضور و غیاب
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار سپیدار سیستم
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SEO
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • exel
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com