مختصری از من

به عنوان شخصی علاقه مند به صورت حرفه ای اماده فعالیت در زمینه کارهای مرتبط با ایمنی و بهدشت صنایع میباشم تا تخصص و انگیزه خود را در راه توسعه و پیشرفت کار شما به اشتراک بگذارم.

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا هم اکنون
  کارشناسی ایمنی و بهداشت سلامت و محیط زیست در صنایع
  گرایش صنعت /دانشگاه علمی کاربردی / معدل 16

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
  سابقه کار در قسمت ایمنی ساختمان به مدت یکسال سابقه کار در شرکت چاپ با دستگاه به مدت یکسال و مقداری سابقه کار در کاره اندازه گیری الاینده ها
 • 1395
  سابقه یکساله کار در قسمت ایمنی ساختمان و سابقه مقداری کار در کاره اندازه گیری الاینده ها

پروژه ها

 • 1394
  ساختمانی کارگاهی
  ایمنی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com