مختصری از من

• آشنایی کامل با کامپیوتر و استفاده از آن در طراحی و محاسبات تأسیسات مکانیک
• مهارت کافی در محاسبه بارهای حرارتی توسط نرم افزار Carrier HAP
• مهارت کافی در نقشه کشی تاسیسات ساختمان و متره (توسط نرم افزار Revit و CAD)
• قابلیت کار بصورت انفرادی و مدریت یا کار در گروه و انجام ,ظایف در مهلت مقرر.
• مهارت تصمیم گیری در شرایط بحرانی

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1394
  کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه خواجه نصیر
 • 1387 تا 1392
  کارشناسی مهندسی مکانیک
  گرایش تبدیل انرژی /دانشگاه تهران

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • مایل به فعالیت و کسب تجربه در زمینه ی اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • تاسیسات مکانیکی: محاسبات سرمایش و گرمایش و انتخاب تجهیزات، نقشه کشی و متره
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • HAP software
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit MEP
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk Revit Architecture
  40% Complete
  عنوان مدرک:
 • HYSYS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Pipe Size
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • تاسیسات مکانیکی: محاسبات سرمایش و گرمایش و انتخاب تجهیزات، نقشه کشی و متره
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com