مختصری از من

لارم به توضیح است که:
در حال حاضر مشکلی برای رفت و آمد به محل کار ندارم.
شماره تماس دیگر:09379219470
Elahe. gholizadeh@gmail. Com

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مدیریت
  گرایش صنعتی /دانشگاه پیام نور رامسر / معدل 14.32

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۴ تا مهر ۱۳۹۴
  موسسه آموزشی زبان
  مسئول دفتر/ منشی

  توضیحات: به علت تغییر محل سالن از رشت به تهران قادر به ادامه کار نبوده ام

 • اسفند ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۳
  شرکت پخش
  مسئول دفتر/ منشی

  توضیحات: قرارداد اولیه برای کار در این شرکت به مدت 1سال تا 9 ماه بود که پس از پایان آن دیگر نیازی به نیرو نداشته و باعث قطع همکاری باشرکت مربوطه شد.

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • Acdl 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه کادوس
 • Acdl 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه علوم و فنون کادوس
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه علوم و فنون کادوس
دانش تخصصی
 • Acdl 1
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه کادوس
 • Acdl 2
  100% Complete
  عنوان مدرک: موسسه علوم و فنون کادوس
 • نرم افزار هلو
  60% Complete
  عنوان مدرک: موسسه علوم و فنون کادوس
https://.com