مختصری از من

چون با ارگانها وموسسه های خیریه کارکردم وچندین برنامه برایشان برگزار نمودم آمادگی همکاری دراین زمینه ها رانیز دارم

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1395
  کارشناسی دیپلم
  گرایش تجربی /دانشگاه نرفتم

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  انجمن خیریه اتیسم
  تشریفاتهتلداری و کترینگ/ برگزارکننده همایش

  توضیحات: برگزارکننده مدرسه های پاییزه وزمستانه وجشنهای یلدای اتیسم وعیدانه اتیسم

 • شهریور ۱۳۹۰ تا تیر ۱۳۹۴
  مرکزپیونداعضای بیمارستان دکترمسیح دانشوری
  روابط عمومی محتوا و رسانه/ سفیرونماینده روابط عمومی

  توضیحات: نماینده وسفیر وبرگزارکننده مراسم ها وهمایشها وکنفرانس های مطبوعاتی وبرگزاری جشن نفس جشن تقدیراز اهداکننده ها وگیرنده های عضو

 • فروردین ۱۳۹۰ تا هم اکنون
  ایرانسل ورایتل
  بازاریابی و فروش/ نماینده

  توضیحات: نمایندگی

پروژه ها

 • 1390
  جشن نفس
  سفیرونماینده وبرگزارکننده اداره پیوند اعضای وزارت بهداشت

  توضیحات: تا سال ۹۴ باهمین عنوان

افتخارات

 • 1390
  ازسال ۹۰ دارای تقدیرنامه های متعدد درضمینه همکاری دراداره پیوند وزارت بهداشت از معاون محترم درمان وزارت بهداشت وریاست اداره پیوندوبیماریهای خاص وزارت بهداشت وریاست مرکزپیونداعضای بیمارستان مسیح دانشوری
 • 1390
  ازسال ۹۰ به عنوان سفیرونماینده وبرگزارکننده جشن نفس دراداره پیوندوبیماریهای خاص وزارت بهداشت

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • هماهنگی با بازیگران وخوانندگان مطرح کشور وبرگزاری استیج
 • کارهای مربوط به روابط عمومی

نقاط قوت رفتاری

 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • برگزاری جشن وهمایش
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای تقدیرنامه های متعدد
 • خبرنگاری ومصاحبه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارت خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوان

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • برگزاری جشن وهمایش
  60% Complete
  عنوان مدرک: دارای تقدیرنامه های متعدد
 • خبرنگاری ومصاحبه
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارت خبرنگاری باشگاه خبرنگاران جوان
https://.com