مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1385 تا 1388
  کارشناسی عمران
  گرایش عمران /دانشگاه آزاد سلامی بوشهر / معدل 12.05

پیشینه شغلی

 • اسفند ۱۳۸۹ تا هم اکنون
  اداره کل راه و شهرسازی بوشهر
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس راهسازی
 • آبان ۱۳۸۷ تا شهریور ۱۳۸۹
  منطقه ویژه اقتصادی بوشهر ( شرکت بنیاد بارانداز )
  مهندسی عمران/ معماری/ کارشناس بارگیری کشتی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس راهسازی ( طراحی مسیر و تهیه نقشه های راهسازی ) تسلط به نرم آفزار AUTO CAD , LAND
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • AutoCAD
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  20% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • کارشناس راهسازی ( طراحی مسیر و تهیه نقشه های راهسازی ) تسلط به نرم آفزار AUTO CAD , LAND
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com